رهسپاریم با ولایت تاشهادت

وبلاگ شخصی مجتبی صداقت

رهسپاریم با ولایت تاشهادت

وبلاگ شخصی مجتبی صداقت

رهسپاریم با ولایت تاشهادت

اینجانب مجتبی صداقت متولد سال 1361 در شهر دارالعباده یزد، طلبه علوم دینی و دارای مدرک سطح دو از حوزه علمیه می باشم.

اینجانب مجتبی صداقت متولد 1361 در شهر دارالعباده یزد می باشم. طلبه علوم دینی ودارای مدرک سطح دو از حوزه علمیه هستم.

سوابق فرهنگی اینجانب به شرح ذیل می باشد:
1-عضویت در هیئت انصارولایت یزد از سال 1376 تاکنون(1392)
2-عضو مجمع مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور 78-1377
3-مربی خیمه های معرفت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان  استان یزد 86-1382
4-مربی پرورشی مدرسه راهنمایی سید الشهدا 84-1382
5-معاونت فرهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد 86-1384
6-کارشناس فرهنگی دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور1387
7-معاونت آموزش مرکزفرهنگی تبلیغی آینده سازان وابسته به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور1388
8-مدیر عامل موسسه فرهنگی بهشت دارالعباده یزد  90-1387
9- مشاورشهردار ورئیس فرهنگ سرای شهید آوینی شهرستان تفت 1389
10-مدیریت اجرایی هیئت انصارولایت یزد و عضو شورای عالی قرارگاه انصارولایت یرد92-1390
11-سخنرانی در مجالس مذهبی و هیئات 92-1385